Viziunea, Misiunea, Istoric

VIZIUNEA
"ȘCOALA CEA MAI BUNĂ E ACEEA ÎN CARE ÎNVEȚI ÎNAINTE DE TOATE CUM SĂ ÎNVEȚI." (Nicolae Iorga)
Acest deziderat se va realiza prin:

MISIUNEA
În contextul unei societăţi dinamice, în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, Școala Primară „Carol I” Iași este o comunitate de învățare care valorifică tradiția, stimulează potențialul personal al fiecărui copil, cultivă excelența, promovează o educaţie modernă, fundamentată pe valori şi principii europene. Misiunea şcolii este să ofere elevilor posibilitatea de a-şi contura personalitatea, de a-şi exprima deschis opiniile, de a crea oportunitatea afirmării lor la vârsta aspiraţiilor, de a deschide calea valorilor autentice. Rezultatele elevilor trebuie să fie oglinda activităţii ştiinţifice şi culturale a şcolii. Demersul nostru educațional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea socio - culturală şi profesională deplină, într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue. Dimensiunea europeană a educației capătă noi valențe odată cu realizarea unei “societăți a cunoașterii”: „O Europă a cunoașterii este acum recunoscută pe scară largă ca fiind un factor de neînlocuit pentru dezvoltarea socială și umană, precum și o componentă indispensabilă consolidării și îmbogățirii cetățeniei europene, capabilă să ofere propriilor cetățeni competențele necesare pentru a face față provocărilor noului mileniu și, totodată, conștiința valorilor comune și a apartenenței la același spatiu social și cultural” (Declarația de la Bologna, 19 iunie 1999). Politica noastră educaţională este în concordanţă cu valorile cheie ale şcolii şi urmăreşte:

O încercare de reconstituire a trecutului Școlii Carol I

Prof. Dr. Eliza Ilie, Prof. Dr. Elvira Rotundu, Prof. Raluca Iarovoi
Introducere
Înființarea și funcționarea Scolii Primare de Băieți Carol I reprezintă un moment de referință, nu numai pentru orașul Iași, ci poate constitui un model pentru întreaga evoluție a învățământului românesc din epoca modernă. Intențiile generoase ale întemeietorilor acestei școli vor prinde viață prin strădaniile a generații și generații de profesori și elevi, într-un climat de factură sufletească deosebită. De altfel,orașul Iași, unul dintre cele mai importante centre de educație ale țării, a fost beneficiarul unei atenții deosebite din partea oamenilor politici și ale personalităților veacului al XIX-lea, preocupate de ridicarea nivelului de instrucție al copiilor. Aici s-au realizat experimente didactice al căror rezultat a recomandat generalizarea lor, au pornit inițiative care au dus la creșterea calității actului de instrucție și s-au desfășurat activități ce pot fi integratete cu succes în viața culturală și intelectuală a comunității. Câteva aspecte privitoare la istoria Școlii Primare de Băieți nr. 2 Carol I în perioada 1843 – 1948 ...

Prof. Dr. Eliza Ilie

Prof. Dr. Eliza Ilie este profesor de istorie la Colegiul Economic Administrativ din Iaşi.

Prof. Dr. Elvira Rotundu

Doamna Prof. Dr. Elvira Rotundu este din 13 Martie 2009, profesor de istorie, profesor diriginte, responsabil al Comisie metodice a profesorilor de istorie, discipline socio-umane si religie, responsabil al Comisiei pentru curriculum, membru in Comisia de disciplina, la Colegiul "Costache Negruzzi" din Iasi.

Prof. Raluca Iarovoi

Doamna Raluca Iarovoi este profesor la Scoala Carol I din anul 2000.

Cititi si Revista Scolii Primare "Carol I", Iasi Corolar junior, Nr. 5/2016