Oferta educațională

 • 02.04.2018: Școala primară "Carol I", Iași - Limba română - Tradițional - Lista copiilor admiși an școlar 2018-2019

 • 04.03.2018: Înscrierea în învățământul primar 2018 - Informații de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași
  Informații referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare. Criterii specifice de departajare.
  Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare 2018-2019:
  • cerere-tip (de la secretariatul școlii);
  • copie după actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal;
  • copie certificat de naștere copil;
  • rezultatul evaluării psihosomatice (dacă este cazul).
 • Oferta educațională – 2017-2018

  Oferta educațională – 2018-2019

  Dotări:

  Oportunități și facilități pentru elevi: