Școala Primară "Carol I" Iași

 
 

"ȘCOALA CEA MAI BUNĂ E ACEEA ÎN CARE ÎNVEȚI ÎNAINTE DE TOATE CUM SĂ ÎNVEȚI."
 
                                                               (Nicolae Iorga)

ANUNȚURI      
 

Recomandările transmise de DSP Iași și ISJ Iași pentru începerea modulului III
Adresa ISJ Iași pentru protecția impotriva gripei.
Adresa ME pentru protecția impotriva gripei.
Adresa DSP Iași pentru protecția impotriva gripei.
Măsuri de protecție protecția impotriva gripei.
Materiale informative pentru protecția impotriva gripei.
Recomandări DSP Iași pentru reînceperea școlii la 9.01.2023.


Rezultat final concurs inginer sistem 
 
Rezultat interviu concurs inginer sistem 
 
Rezultat proba practica concurs inginer sistem 
 
Rezultat selecție post vacant temporar inginer sistem 
 

Festivitatea de deschidere a Clubului de Robotică CAROLLiiS va avea loc luni, 28.11.2022, ora 16.30 la Școala Primara “Carol I”. Sunt așteptați elevii declarați admisi și cei rezerva. După festivitate se va desfășura 1 curs , 17.00-18.00. Va așteptăm cu drag!
Director prof. Cărăușu Claudia.

 
Lista nominală elevi admiși Club Robotică - clasa a III-a 
 
Lista nominală elevi admiși Club Robotică - clasa a IV-a 
 
Anunț post vacant temporar inginer sistem 
 
Grafic desfășurare concurs inginer sistem 
 
Festivitatea de deschidere CeC, Ediția I, an școlar 2022-2023. 
 
Precizări privind testarea elevilor din clasele a III-a și a IV-a pentru CeC  
 
- Anunț burse, an școlar 2022-2023, termen predare dosare 30.09.2022.
- Ordinul ME cu privire la criteriile de acordare a burselor.
- Cerere acordare bursă medicală an școlar 2022-2023.
- Cerere acordare bursă socială an școlar 2022-2023.
- Cerere acordare bursă de orfan an școlar 2022-2023.  
 

Festivitatea de deschidere, an școlar 2022-2023 se va desfășura in curtea școlii luni, 5.09.2022, ora 9.00

 
- Anunțul privind acordarea rechizitelor școlare gratuite
- Cererea tip pentru acordarea acestora  
 
Număr locuri libere etapa a II-a de înscriere la clasa pregătitoare - an școlar 2022-2023 
 
Lista de admiși/respinși la clasa pregătitoare - an școlar 2022-2023 
 
Titularizare 2022 - în atenția cadrelor didactice care susțin inspecția la clasă 
 
Condiții specifice pentru ocuparea catedrelor vacante 
 
Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 
 
Pentru sesizarea neregulilor apărute în organizarea și desfășurarea examenelor naționale apelați nr. judetean TELVERDE:
0 800 816 232
 
 

VIZIUNEA

Acest deziderat se va realiza prin:

- construirea şi promovarea imaginii şcolii in contextul climatului de descentralizare şi autonomie instituţională;

- asigurarea de către școala noastră a unui act educațional la standarde europene;

- reconsiderarea managementului la nivelul şcolii, în perspectiva egalizării şanselor, precum şi îmbunătăţirea calităţii acestuia, prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor şi îndeplinirea lor;

- crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru toţi elevii;

- curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;

- încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare;

- prevenirea eşecului şcolar, abandonului scolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare;

- creşterea performanţei şcolare;

- gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii.

MISIUNEA

În contextul unei societăţi dinamice, în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, Școala Primară „Carol I” Iași este o comunitate de învățare care valorifică tradiția, stimulează potențialul personal al fiecărui copil, cultivă excelența, promovează o educaţie modernă, fundamentată pe valori şi principii europene. Misiunea şcolii este să ofere elevilor posibilitatea de a-şi contura personalitatea, de a-şi exprima deschis opiniile, de a crea oportunitatea afirmării lor la vârsta aspiraţiilor, de a deschide calea valorilor autentice. Rezultatele elevilor trebuie să fie oglinda activităţii ştiinţifice şi culturale a şcolii. Demersul nostru educațional, alături de familie şi comunitate, are ca ideal dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative a tinerilor ce vor deveni apţi pentru integrarea socio - culturală şi profesională deplină, într-o lume dinamică, supusă unor transformări continue. Dimensiunea europeană a educației capătă noi valențe odată cu realizarea unei “societăți a cunoașterii”: „O Europă a cunoașterii este acum recunoscută pe scară largă ca fiind un factor de neînlocuit pentru dezvoltarea socială și umană, precum și o componentă indispensabilă consolidării și îmbogățirii cetățeniei europene, capabilă să ofere propriilor cetățeni competențele necesare pentru a face față provocărilor noului mileniu și, totodată, conștiința valorilor comune și a apartenenței la același spatiu social și cultural” (Declarația de la Bologna, 19 iunie 1999). Politica noastră educaţională este în concordanţă cu valorile cheie ale şcolii şi urmăreşte:

- Dezvoltarea individuală a elevului ca scop prioritar al activităţilor educative şi instructive, prin perfecţionarea continuă a personalului angajat;

- Crearea unui climat de muncă pozitiv, armonios, bazat pe seriozitate, toleranţă şi demnitate, dezvoltarea spiritului civic ca premiză de la care plecăm, prin promovarea lucrului în echipă;

- Garantarea pregătirii în ciclul primar, prin calitatea şi eficienţa actului didactic şi cooperarea cu părinţii, cu comunitatea, cu institutiile de la nivel local, judeţean şi naţional cu atribuţii în domeniul educaţiei.

O încercare de reconstituire a trecutului Școlii Carol I

Prof. Dr. Eliza Ilie, Prof. Dr. Elvira Rotundu, Prof. Raluca Iarovoi

Înființarea și funcționarea Scolii Primare de Băieți Carol I reprezintă un moment de referință, nu numai pentru orașul Iași, ci poate constitui un model pentru întreaga evoluție a învățământului românesc din epoca modernă. Intențiile generoase ale întemeietorilor acestei școli vor prinde viață prin strădaniile a generații și generații de profesori și elevi, într-un climat de factură sufletească deosebită. De altfel,orașul Iași, unul dintre cele mai importante centre de educație ale țării, a fost beneficiarul unei atenții deosebite din partea oamenilor politici și ale personalităților veacului al XIX-lea, preocupate de ridicarea nivelului de instrucție al copiilor. Aici s-au realizat experimente didactice al căror rezultat a recomandat generalizarea lor, au pornit inițiative care au dus la creșterea calității actului de instrucție și s-au desfășurat activități ce pot fi integratete cu succes în viața culturală și intelectuală a comunității. Câteva aspecte privitoare la istoria Școlii Primare de Băieți nr. 2 Carol I în perioada 1843 – 1948 ...