* * *

link  Decizie privind dosarul de candidatură al doamnei prof. Liciu Corina înscrisă în proiectul ERASMUS+ "12 Habits for Success" acțiunea KA2. 

* * *

link  Proces verbal în urma analizei dosarelor candidaților înscriși în proiectul ERASMUS+ "12 Habits for Success" acțiunea KA2. 

* * *

Informatii despre proiectul KA201 EARSMUS+ “12 Habits for Success”

In perioada 1.10.2019- 30.11.2021, Școala Primară “Carol I”, Iași va implementa, în calitate de partener:
Proiectul de parteneriat strategic și schimb de bune practice în domeniul școlar, KA201 EARSMUS+ “12 Habits for Success” (2019-1-PT01-KA201-061277)
Parteneri:
1) Escola Básica Gonçalo Mendes de Maia- Portugalia
2) SDRUDZENIE ZNAM I MOGA – Bulgaria
3) 119 Secondary School “Academician Mihail Arnaudov” – Bulgaria
4)Școala Primară Carol I, Iași- Romania
5) Make it Pedagogical- Portugalia
6) Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner- Portugalia
7) European School of Brussels IV (Laeken) – Belgia
8) IS “Duca Abruzzi- Libero Grassi”- Italia
Scurtă descriere:
Proiectul “12 Habits for Success” pornește de la ideea creării unui mediu educațional echilibrat. Obiectivul acestuia este de debloca potențialul și efortul depus de elevi pentru a atinge excelența în educație prin promovarea unei culturi de tip ‘can do”(‘pot să fac’), care are ca rezultat indivizi competenți și încrezători. Parteneriatul urmărește formarea unor elevi informați și activi, cu un puternic simț al încrederii în sine, capabili să analizeze întrebări, să găsească soluții și cărora nu le este teamă să-și pună în valoare atuurile.
Rezultate tangibile-Produse intelectuale:
1. Ghidul metodologic pentru profesori și traineri disponibil în cinci limbi (EN, PT, IT, FR, RO) care va cuprinde descrierea abilităților identificate ca elemente de succes, așa cum reiese din literatura de specialitate de actualitate, precum și descrierea activităților din caietul de lucru cu sugestii de aplicare ale acestora la clasă.
2. Caiet de lucru pentru elevi, de asemenea disponibil în cinci limbi (EN, PT, IT, FR, RO) care va conține activități și “trucuri” la care elevii pot apela pentru a-și consolida abilitățile necesare succesului școlar și personal.
Criterii de selecție pentru definitivarea echipei de implementare* (diseminare, evaluare, monitorizare, produs intelectual, pregatire culturală si lingvistică) a proiectului:
A. Portofoliul candidatului
- Cerere de înscriere tip (Anexa 1)
- Copie CI/BI
- CV Europass, datat și semnat
- Scrisoare de motivație care să includă motivarea participării la activitățile proiectului, obiective și așteptări, disponibilitatea de lucru, autoaprecierea activității (ce vă recomadă), propunere de activități și modalități de diseminare a acestora.
- Declarație de consimțământ (Anexa 2)
Perioada de depunere a portofoliului la secretariatul școlii: 5-12 noiembrie
Anunțarea rezultatelor: 15 noiembrie
Inregistrarea eventualelor contestații: 16 noiembrie
Rezultate finale: 19 noiembrie

* * *

Informatii despre festivalul Kre@tivIS

Scoala Carol IasiScoala Carol Iasi

* * *